Een gezonde leefstijl loont!

Bijna ieder mens kent aan vitaliteit en gezondheid een hoge waarde toe in relatie tot een gelukkig bestaan. Niet altijd hebben we onze gezondheid in eigen hand. Toch kunnen we zelf, vooral aan de preventieve kant, veel doen om de kwaliteit van ons leven te verhogen en te verbeteren.

De levensverwachting in Nederland neemt nog steeds toe. Het aantal jaren dat we gezond blijven neemt echter af. Ongezonde voeding, weinig beweging en stress hebben grote gevolgen voor de vitaliteit, productiviteit en kwaliteit van ons leven.

Integrale visie

De Leefstijlpoli werkt vanuit een integrale visie. Dat wil zeggen dat er naar een balans wordt gezocht tussen lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden. Deze drie gebieden hebben veel raakvlakken met elkaar en overlappen elkaar.

We lichten onze visie concreet toe aan de hand van drie gebieden:

1> Leefstijl

2> Beweging

3> Voeding

In het algemeen geldt: ‘voorkomen is beter dan genezen’. Lees meer over preventief een bewuste gezonde leefstijl aanmeten.

gezonde levensstijl