Preventie

Voorkomen is beter dan genezen

Bijna ieder mens kent aan vitaliteit en gezondheid een hoge waarde toe in relatie tot een gelukkig bestaan. Niet altijd hebben we onze gezondheid in eigen hand. Toch kunnen we zelf veel doen om de kwaliteit van ons leven te verhogen en te verbeteren. Vooral aan de preventieve kant.

Het spreekwoord "voorkomen is beter dan genezen" maakt meteen duidelijk waar het bij preventie om gaat. Preventie kan een bijdrage leveren aan de gezondheid en aan het voorkomen van ziekten.  

Meest voorkomende ziekten  

De meest voorkomende ziekten in Nederland zijn chronische aandoeningen. Diabetes mellitus is de meest voorkomende, op de voet gevolgd door artrose en hart- en vaatziekten. Ook psychische klachten vallen hieronder. 

Onderzoek heeft aangetoond dat het tijdig signaleren en het veranderen van leefstijl het riscio op dergelijke aandoeningen drastisch kan verminderen. Ook kan een gezonde leefstijl ertoe bijdragen om terugkeer van bepaalde vormen van ziekte te voorkomen.

Nazorg

Na behandeling van ziekten komen lichamelijke en psychosociale problemen vaak voor, die de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. Het verschilt zeer per ziekte en behandeling, maar de meest voorkomende klachten zijn:

> een verslechterde lichamelijke conditie
> klachten rondom voeding in het algemeen
> vermoeidheid
> slaapstoornissen
> pijn
> moeilijkheden bij het hervatten van het werk.

Vaak is het moeilijk de draad weer op te pakken na ziekte en behandelperiode en is er behoefte aan nazorg. Bij de Leefstijlpoli is er aandacht voor deze nazorg op het gebied van voeding, beweging en leefstijl.

preventie