Partners

 

 dekeuzecoach

In een wereld waarin je steeds meer kunt en moet kiezen, is het nodig om te weten wat je zelf wilt. Keuzes maken vanuit je eigen talenten, drijfveren en verlangens is daarom belangrijker dan ooit. Keuzes geven kracht. Daarom werkt Nicole Meijer via DeKeuzeKracht methode, een methode die zij zelf ontwikkeld heeft.. Deze methode geeft een totaalbeeld op basis waarvan jij vol vertrouwen de juiste keuzes maakt.

 

LogoProgressaDEF

Astrid Hoogers van Progressa adviseert professionals die het druk hebben of zich druk voelen.

Doelgericht structuur aanbrengen in acties is een belangrijke stap naar een gezonde werkdruk.
Door structuur aan te brengen in je tijd, taken en e-mail krijg je een compleet overzicht over al je activiteiten en ben je altijd in staat om de juiste prioriteiten te stellen.

Een training of coaching van Progressa is altijd pragmatisch en gericht op een gezonde werkdruk en een hogere productiviteit.

 

charlygreen

Charly Green adviseert en ondersteunt organisaties bij het vergroten van vitaliteit. Zij doen dit met hun unieke en wetenschappelijk bewezen aanpak. Charly Green creëert inzicht in waar verbetering ligt, en begeleidt organisaties bij de borging van vitaliteit in hun DNA. Aandacht voor vitaliteit wordt met Charly Green concreet, zichtbaar en structureel.

 

 leefstijlinbeeld

Jarenlang (praktijk) onderzoek en ervaringen hebben geleid tot de methodiek met Leefstijlinbeeld. De toename van leefstijlgerelateerde aandoeningen zoals overgewicht, diabetes, verschillende vormen van kanker, burn-out en depressies laten de noodzaak zien. Onderzoek naar veranderen, omgevingsfactoren, gezondheid en wat er wel en niet werkt heeft geleid naar deze aanpak.

Leefstijlinbeeld, het basisinstrument, is gebaseerd op landelijke consensus richtlijnen, zoals de richtlijn goede voeding, de beweegnorm en andere consensusrichtlijnen en trends ( onder andere slapen en middelen gebruik). Medische gegevens zijn gebaseerd op de NHG standaarden, deze worden ook door huisartsen gehanteerd.

 

Logo Hamel

Veel bedrijven hebben te maken met een snel veranderende en concurrerende economie. Je wilt daarom dat werknemers flexibel en proactief zijn en up to date blijven. Zodat de continuïteit en de ambities van de onderneming waargemaakt wordt.

Wil je die slag samen met medewerkers maken? En als werkgever aantrekkelijk zijn? Zodat je kan beschikken over voldoende energiek en gemotiveerd personeel. Wil je jongere mensen binden en ouderen productief houden? Dan is inzetten op ‘vitaliteit’ de moeite waard.

In onze beleving gaat dat verder dan een stoelmassage of een gezonde lunch in de kantine. Vitaliteit zit in de bedrijfscultuur; in de manier waarop medewerkers gezond, gemotiveerd en geïnspireerd kunnen werken.

 

leefstijlpoliklein

Het team van SCHOTT & CO bestaat uit diëtisten, fysiotherapeuten, bewegingswetenschappers, CrossFit trainers, personal trainers, marketing mensen, orthomoleculair deskundigen, mental coaches, voedingscoaches, Life coaches en gezondheidswetenschappers

Zij bieden een originele mix van wetenschappelijke en ervaringskennis altijd gericht op toepasbaarheid in de praktijk.