Optimisme, aangeleerd of word je zo geboren?

Optimisme zorgt er voor dat we beter in staat zijn om te anticiperen op goede ogenblikken, om het gevoel te krijgen dat we alle moeilijkheden kunnen doorstaan en om ons aan te moedigen om actief te zijn en niet passief af te wachten. Ben jij een rasechte optimist?  Lees deel 1 van dit 2-luik over optimisme.

Optimisme | Deel 1 van een 2-luik

Tijdelijk of meer ingebed optimisme

Wist je dat er verschillende vormen van optimisme te onderscheiden zijn? Zo kun je tijdelijk optimistischer zijn, doordat je bijvoorbeeld verliefd bent of zojuist erg goed nieuws hebt vernomen. Verder kun je in meer of mindere mate over de capaciteit beschikken, om een gunstige afloop te verbeelden en meer positieve dan negatieve redenen te zien in bepaalde situaties.

Word je als optimist geboren?

Dit brengt ons bij de vraag of je jezelf optimisme kunt aanleren. Onderzoek naar karaktertrekken toont aan dat optimisme voor vijfentwintig procent erfelijk is. De meest bepalende factor is het milieu waarin je opgroeit. Positief denken en levensvreugde als vanzelfsprekend onderdeel van je jeugd, je opvoeding, heeft een gunstige invloed.

Een van de grote verschillen tussen optimisten en pessimisten is dat optimisten altijd een reden hebben om de problemen te verklaren, terwijl pessimisten de neiging hebben om te generaliseren: alles gaat slecht. Je kunt je kinderen leren optimistischer in het leven te staan, door zelf niet te generaliseren. Bijvoorbeeld door een kind mee te geven dat het een eenmalige fout begaan heeft en dat het de volgende keer vast beter zal gaan, in plaats van opmerkingen te maken als ‘het is ook altijd hetzelfde met jou’ of ‘je let ook nooit op’.

Optimistischer in het leven staan is goed voor je!

Mensen die positiever in het leven staan hebben meer positieve emoties. Daardoor maken ze eerder vrienden, kunnen ze beter omgaan met stress, lossen ze sneller conflicten op, zijn ze creatiever en krijgen ze meer steun uit hun omgeving.

Optimisme heeft op verschillende manier een positieve invloed op de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Het biedt niet alleen bescherming tegen stress en depressie, wat al heel prettig is! Uit onderzoek blijkt dat optimisme ook samenhangt met een langere levensduur, minder hart- en vaatziekten, meer assertiviteit in geval van ernstige ziekte en een sneller herstel. Alle reden tot optimisme, toch?

Anno 2015 niet minder reden tot optimisme

We leven in onrustige tijden. De angst voor onder meer recessie, klimaatveranderingen, epidemieën en gewelddadig extremisme kan aanwezig zijn. Maar de mens heeft altijd al redenen tot ongerustheid gehad. Denk maar aan eerdere recessies, oorlogen en epidemieën.

De neiging om het glas halfvol of halfleeg te zien blijkt deels cultureel bepaald. In Europa hebben vooral intellectuelen de neiging om pessimistisch uit de hoek te komen. Dit wordt voor een deel verklaard door ons schoolsysteem: kinderen worden hier op school vooral gewezen op hun negatieve resultaten, niet op hun goede prestaties. Wilskracht is vaak de eerste raad die mensen geven aan anderen die klagen of zwartgallig zijn. Hoe dikwijls hoor je niet zeggen: 'Bekijk het eens wat positiever'. Maar optimisme komt niet zomaar. En schijnbaar optimisme, doen alsof het allemaal wel gaat, voor jezelf en voor anderen, is nooit van lange duur.

Pessimisme ombuigen naar optimisme

Je kunt absoluut werken aan het vergroten van een optimistischer levenshouding! Door je te laten helpen door optimisten. Bijvoorbeeld bij stelletjes waarbij de ene optimisme inbrengt bij gebrek eraan bij de ander. Of met de hulp van een psycholoog, wanneer het pessimisme erg belastend wordt. Een belangrijke methode om optimisme te versterken is positieve psychologie. Daarbij is het doel de denkwijzen te veranderen en om weer zin te krijgen in het leven.

Realisme

In sommige gevallen is het natuurlijk realistisch en prima om somber te zijn. In ieder leven gebeuren dingen waar niets positiefs aan is. Wanneer je echter de neiging hebt, om in deze teneurstemming te blijven hangen, is het wijs om stappen te ondernemen.

De volgende keer deel 2 van dit 2-luik over optimisme. Dan geven we je concrete tips en adviezen om jezelf meer optimisme bij te kunnen brengen!

Persoonlijk advies?  Mail of bel 06 - 126 121 89

ben jij een optimist